Informazio orokorra: informazio orokorra


Informazio orokorra

Araubide juridikoa: Hautaketa-prozesuak lan-kontratuko langileak hautatzeko izan daitezke, deialdiaren oinarrietan zehazten denaren arabera.

Sailkapen profesionalaren taldea eta azpitaldea eskatzen den titulazioaren arabera zehaztuko dira. (Adibidez: A taldeak, A1 eta A2 azpitaldeetan banatuta, graduko unibertsitate titulua eskatzen du; C taldearen barruan, C1 azpitaldeak batxiler titulua edo titulu teknikoa eskatzen du, eta C2 azpitaldeak DBHko graduatu titulua eskatzen du.)

Hizkuntza-eskakizuna: 1etik 4ra izan daiteke, deitutako dotazioek daukaten eskakizunaren arabera.

Banaketa: Sartzeko hiru txanda-mota daude: