LEP: Lan Eskaintza Publikoa

Informazio orokorra

imprimir

Informazio orokorra

Araubide juridikoa: Hautaketa-prozesuak lan-kontratuko langileak hautatzeko izan daitezke, deialdiaren oinarrietan zehazten denaren arabera.

Sailkapen profesionalaren taldea eta azpitaldea eskatzen den titulazioaren arabera zehaztuko dira. (Adibidez: A taldeak, A1 eta A2 azpitaldeetan banatuta, graduko unibertsitate titulua eskatzen du; C taldearen barruan, C1 azpitaldeak batxiler titulua edo titulu teknikoa eskatzen du, eta C2 azpitaldeak DBHko graduatu titulua eskatzen du.)

Hizkuntza-eskakizuna: 1etik 4ra izan daiteke, deitutako dotazioek daukaten eskakizunaren arabera.

Banaketa: Sartzeko hiru txanda-mota daude:

  • Txanda irekia: oinarri orokorretan eta espezifikoetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsona guztientzako irekia.
  • Txanda mugatua edo barne promozioa: oinarrietan eskatzen diren baldintzak betetzen dituzten funtzionarioentzat.
  • Urritasunen bat daukaten pertsonen txanda: legez onartutako urritasunen bat daukaten pertsonentzat, urritasun hori eta deitutako lanpostuaren berezko zereginak bateragarriak direnean.