LEP: Lan Eskaintza Publikoa

HASIERA

ONGI ETORRI BILBAO EKINTZAREN LAN ESKAINTZA PUBLIKOAREN WEBGUNERA


ONGI ETORRI BILBAO EKINTZAKO LAN ESKAINTZA PUBLIKOAREN WEBGUNERA

Webgune honetako datuak informaziorako baino ez dira. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako testuek soilik izango dute balio juridikoa.

Datuen babesa.

Edozein hautaketa-prozesutan parte hartzeak esan nahi du hautagaiak baimena ematen duela eskarian jasotako datu pertsonalak (izen-abizenak, NAN zenbakia eta prestakuntza-maila) tratatzeko. Hautagaiek hautaketa-prozesuetara aurkezteak esan nahi du baimena ematen dutela eskabidean ageri diren datu pertsonalak erabiltzeko (izen-abizenak, NAN eta ikasketak), aldizkari ofizialetan, iragarki tauletan, webgunean eta, oro har, hautaketa-prozesuaren emaitza partzialak edo behin betikoak jakinarazteko erabiltzen den edozein bideren bitartez argitaratzeko. Halaber, hautagaiek datuak erabiltzeko baimena ematen dute, HAEEk edo erakunde eskudunak euskararen hizkuntza-eskakizuna edo beste hizkuntzaren baten ezagutza maila egiaztatu dezan, eta, oro har, hautaketa-prozesuari dagozkion ariketak epaimahaiak, erakundeak, enpresak edo epaimahaiak agintzen dionak modu egokian prestatu eta burutzeko direla baieztatzeko.

Hautaketa-prozesuak publizitate printzipioak araututa daude. Ondorioz, hautagaiaren eskabiderik ez da onartuko baldin eta ez badu bere datuak lagatzea onesten aurreko paragrafoan adierazitako edukiaz eta helburuetarako.

Hautaketa-prozesuen ondorengo lan-poltsak egiteko, hautagaiek eskabidean adierazi beharko dute datu hauek administrazio publikoko beste erakunde batzuei lagatzeako ados dauden, horiek enplegu eskaintzak egiteko legez aurreikusitako baldintzetan: Izen-abizenak, NAN zenbakia, helbidea, harremanetarako telefonoa eta prestakuntza-maila. Beren beregi ez badute adierazten, onartzen ez dutela ulertuko da.

  • - Hautagaiek emandako datuak Bilbao Ekintza, E.P.E.L enpresak tratatuko ditu, PERSONAL izeneko tratamenduarekin eta horretaz Bilbao Ekintza erakundeko Giza Baliabideen Saila arduratuko da
  • Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien tratamenduaren eramangarritasuna, mugaketa edo aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzte. Horretarako, idatzizko komunikazio bat bidali beharko dute helbide honetara: Bilbao Ekintza, E.P.E.L.- Giza Baliabideen Saila, Nafarroa kalea, 5. 2. solairua. 48001 Bilbo
  • - Informazio gehiago behar bada, Bilbao Ekintzako Giza Baliabideen Sailarekin harremanetan jar zaitezke:

Telefonoak: 94 420 53 05 / 94 420 53 28

Posta elektronikoa: Kontsulta elektronikoen atalean egin dezakezu, egin dezakezu klikatu hemen. (ope@bilbaoekintza.bilbao.eus)

Neguko ordutegia (urritik maiatzera):

- Astelehenetik barikura: 08:30-14:00.

Udako ordutegia (ekainetik irailera):

- Astelehenetik barikura: 08:30-13:00.